Scroll to top

Què és l’Arqueodebats


Arqueodebats

Arqueodebats. La publicació digital del Museu d’Arqueologia de Catalunya

 En el marc d’una nova línia de publicacions digitals del Museu d’Arqueologia de Catalunya es defineix una sublínia anomenada Arqueodebats.

Aquesta sublínia editorial Arqueodebats respon a la necessitat de fer difusió entre el públic especialitzat i general de seminaris, congressos, cursos i jornades que es desenvolupen en les diferents seus del MAC i dona resposta a la necessitat de difondre els estudis en un format multimèdia més enllà del text i de les fotografies.

Arqueodebats tracta temàtiques diverses i transversals de la recerca arqueològica, de la difusió i de la seva conservació.

Objectius

· Comptar amb una eina editorial de producció àgil i que tingui una difusió molt àmplia entre els diversos col·lectius interpel·lats: acadèmics, universitaris, col·lectiu docent i altres públics interessats.

· Presentar treballs d’excel·lència científica validada per revisors a parells.

· Posicionar al MAC com a interlocutor capdavanter de la difusió de continguts en relació amb l’arqueologia a l’Estat i amb projecció internacional.

· Crear un producte que fomenti l’ús de diverses llengües oficials, prioritzant l’ús de l’anglès.

· Integrar en la publicació mitjans digitals que superin el simple document en PDF, incorporant materials audiovisuals extres: links bibliogràfics, vídeos, àudios, fotografies, infografies…

· Complir els objectius de sostenibilitat a què s’ha compromès el MAC per dur a terme una gestió ambiental adequada.

Consell d’edició permanent

Editor científic
Oriol López-Bultó (Museu d’Arqueologia de Catalunya)
Editor de producció
Joan Muñoz (Museu d’Arqueologia de Catalunya)

Editors especials

Arqueodebats 1
Antoni Palomo i Anna Garrido (Museu d’Arqueologia de Catalunya)
Arqueodebats 2
Antoni Palomo (Universitat Autònoma de Barcelona)